2ο Συνέδριο Κοινοτήτων

Κοινότητα

Χάρτης Τοποθεσίας

Δρομολόγια ΚΤΕΛ PDF Print E-mail
Friday, 24 April 2009 14:56
 
Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των δρομολογίων επικοινωνήστε με το αρμόδιο ΚΤΕΛ.
 
 
 
ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΑΘΗΝΑ
07:30 08:00
10:00 (ΕΧPRESS) 10:00 (Δ-EXPRESS)
13:00 12:00 (Δ-EXPRESS)
15:30 (Δ-EXPRESS) 15:00 (Δ-EXPRESS)
17:30 (Δ-ΕΧPRESS) 17:00 (Μόνο Παρασκευή & Κυριακή)
19:30 (Δ-EXPRESS) 18:00
22:00 00:00
Δ = διώροφο
Εκδοτήρια Αθηνών τηλ. 210 831 7109 Εκδοτήρια Λάρισας τηλ. 2410 537 777
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
09:30 06:00
12:00 08:00
14:00 10:30
15:00 12:30
17:00 13:30
19:00 15:30
20:30 16:30
22:00 18:00

19:30
 

ΠΑΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ
08:30 10:00
12:00 13:00
15:00 17:00
21:00 23:00
 
 
ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
Καθημερινές Σάββατο & Κυριακή Καθημερινές Σάββατο & Κυριακή
05:45 07:00 05:45 07:00
06:45 08:30 06:45 08:30
07:30 10:00 07:30 10:00
09:00 11:30 09:00 11:30
10:30 13:00 10:30 13:00
12:00 14:30 12:00 14:30
13:15 15:30 13:15 15:30
14:30 17:00 14:30 17:00
15:30 19:00 15:30 19:00
17:30 21:00 17:30 21:00
19:30
19:30
21:00
21:00
 
 
ΞΑΝΘΗ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ → ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ → ΞΑΝΘΗ
06:00 09:30 06:00 08:00
08:30 12:00 08:00 10:30
10:00 14:00 10:30 13:00
11:30 15:00 12:30 14:30
13:30 17:00 13:30 16:00
15:00 19:00 15:30 17:30
16:30 20:30 16:30 19:00
18:00 22:00 18:00 21:00


19:30 23:30
 

 
ΣΕΡΡΕΣ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ → ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ → ΣΕΡΡΕΣ
06:30 08:00 06:00 08:00
07:00 09:30 07:00 09:00
09:00 11:00 08:00 10:00
10:00 12:00 09:00 11:00
11:00 13:00 10:30 12:30
12:00 14:00 11:30 13:30
13:00 15:00 12:30 14:30
14:00 16:00 13:30 15:30
15:00 17:00 14:30 16:30
16:00 18:00 15:30 17:30
18:30 20:30 16:30 18:30
20:30 22:00 18:00 20:00


19:30 22:00
 


ΔΡΑΜΑ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ → ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ → ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ → ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ → ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ → ΔΡΑΜΑ
06:00 08:00 06:00 08:00
07:15 09:30 07:00 09:00
08:00 10:00 08:00 10:00
09:00 11:00 09:00 11:00
10:00 12:00 10:30 13:00
11:00 13:00 11:30 14:00
12:00 14:00 12:30 15:00
13:00 15:00 13:30 16:00
14:00 16:00 14:30 17:00
15:00 17:00 15:30 18:00
16:00 18:00 16:30 19:30
17:00 19:00 18:00 21:00
18:30 20:30   
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10:30 10:00
13:00 13:00
20:00 17:00

23:00
 

 
 
 
 
 
Last Updated on Saturday, 25 April 2009 01:55