2ο Συνέδριο Κοινοτήτων

Κοινότητα

Χάρτης Τοποθεσίας

Δρομολόγια ΟΣΕ PDF Print E-mail
Monday, 20 April 2009 11:51

 

Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των δρομολογίων επικοινωνήστε με τον ΟΣΕ (http://www.ose.gr/ και τηλ. 1110). 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
6.50 10.30 70 IC
7.07 11.15 41 IC
7.54 11.00 50 ICE
8.34 11.39 51 ICE
9.21 13.27 500 Απλή
11.36 15.20 53 IC
10.50 14.28 52 IC
13.00 16.45 71 IC
13.21 17.13 54 IC
14.18 18.18 501 Απλή
14.53 19.16 502 Απλή
16.14 19.49 55 IC
15.53 19.41 40 IC
18.09 22.46 503 Απλή
19.29 22.35 56 ICE
20.11 23.16 57 ICE
20.39 0.20 74 IC
0.58 5.46 605 Απλή
22.55 3.43 504 κρεβ.
1.26 6.12 505 κρεβ.
23.59 5.00 604 Απλή
3.11 6.45 75 IC

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
5.08 6.41 Προαστ.
5.15 7.00 Απλή
6.08 7.41 Προαστ.
6.00 7.33 Προαστ.
7.13 8.34 ICE
6.50 8.23 Προαστ.
8.08 9.41 Προαστ.
8.00 9.33 Προαστ.
9.45 11.18 Προαστ.
8.57 11.39 Τοπικό
10.13 11.34 IC
10.02 11.35 Προαστ.
11.40 13.00 IC
10.30 11.54 IC
12.15 13.48 Προαστ.
11.00 12.09 ICE
12.42 14.03 Απλή
12.00 13.33 Προαστ.
13.20 14.53 Προαστ.
13.42 15.02 Απλή
14.10 15.43 Προαστ.
14.00 15.33 Προαστ.
14.54 16.14 IC
14.28 15.50 IC
16.00 17.33 Προαστ.
15.10 16.43 Προαστ.
16.33 17.54 Απλή
15.53 17.26 Προαστ.
17.34 19.07 Προαστ.
17.13 18.31 IC.
17.59 19.41 Τοπικό
17.56 19.29 Προαστ.
18.50 19.59 ICE
19.31 20.51 Απλή
19.45 21.18 Προαστ.
20.00 21.33 Προαστ.
21.05 22.38 Προαστ.
21.30 23.03 Προαστ.
22.09 23.42 Προαστ.
22.46 23.55 ICE
22.59 0.43 Απλή
23.15 0.48 Προαστ.
23.33 1.11 Κρεβάτ.
0.30 1.48 IC
1.41 2.59 IC
3.58 5.36 Κρεβάτ.

 


 

ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
5.40 6.40 1571
5.26 6.26 1570
6.20 7.20 IC 41
5.55 6.55 1572
7.03 8.03 1573
7.06 8.06 1574
8.22 9.22 1575
8.03 9.03 1576
9.28 10.28 1577
9.30 10.30 1578
10.39 11.39 1579
11.06 12.06 1580
12.27 13.27 1581
12.07 13.07 1582
13.12 14.12 1583
13.52 14.52 1584
14.57 15.57 1585
14.38 15.38 1586
15.57 16.57 1587
16.02 17.02 1588
17.07 18.07 1589
17.22 18.22 2570
19.01 20.01 2571
18.41 19.41 2572
19.51 20.51 2573
19.41 20.41 IC 40
21.28 22.28 2575
20.25 21.25 2574
22.44 23.44 2577
21.40 22.40 2576
23.47 24.47 2579
22.47 23.47 2578

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Αμ/χία
ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Αμ/χία
Αναχώρηση Αναχώρηση Άφιξη
Αναχώρηση Αναχώρηση Άφιξη
7.57 8.16 8.57 592
5.00 5.38 5.55 561
21.15 21.32 22.11 564
6.26 7.06 7.23 563

7.25 8.15 8.34 1561

19.41 20.20 20.37 591

 


 

ΣΕΡΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΡΡΕΣ
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
Αναχώρηση Άφιξη Αμαξοστοιχία
09:57 13:00 INTERCITY
00:03 03:37 INTERCITY
19:19 00:58 ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤ/ΤΟΣ
05:15 09:26 ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤ/ΤΟΣ
23:53 03:11 INTERCITY
10:30 14:00 INTERCITY